Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de TRANSPORT LOGÍSTIC INTERNACIONAL VERD, SL, d’ara endavant TLI-TRANSPORT i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem:

 

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular: TRANSPORT LOGÍSTIC INTERNACIONAL VERD, SL

Domicili: Avinguda Carlemany, número 67, 3er 2a, a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

NRT: L-709411-R

Telèfon: (+376) 86 00 11

E-mail: tli@tli-transport.com

 

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

TLI-TRANSPORT tractarà les vostres dades personals, de manera manual i/o automatitzada, per les següents finalitats específiques:

 • Gestionar les seves sol·licituds d’informació, consulta o reclamacions, incloent-hi tots els tràmits i/o procediments necessaris per tramitar aquesta sol·licitud.
 • Fins de publicitat i de prospecció comercial.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

Atenent les finalitats anteriorment esmentades, TLI-TRANSPORT tractarà les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives: nom, cognoms i correu electrònic.

L’usuari garanteix en tot moment que les dades personals que aporti són vertaderes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En aquells supòsits que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta disposar del consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-vos la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, eximint a TLI-TRANSPORT de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, TLI-TRANSPORT podrà dur a terme les verificacions que consideri adequades per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència degudes que corresponguin de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals vigent a cada moment.

 

 

 

 1. LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

La legitimació per part de TLI-TRANSPORT per dur a terme el tractament de les vostres dades personals és el consentiment de l’usuari, sol·licitat per al cas concret. Tot i això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Igualment, es podran utilitzar les dades personals de l’interessat per al compliment de les diferents obligacions legals de TLI-TRANSPORT.

 

 1. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

TLI-TRANSPORT conservarà les vostres dades personals únicament durant el període de temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides i en aquells casos en què sigui necessari, les vostres dades personals i informació quedaran bloquejades durant els terminis legalment establerts.

 

 1. DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les vostres dades personals es poden transmetre a:

 1. a) Encarregats de tractament de TLI-TRANSPORT que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, la qual cosa realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb aquesta política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi TLI-TRANSPORT.
 2. b) Administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per als fins definits en aquesta.

TLI-TRANSPORT no fa transferències internacionals de dades personals.

 

 1. DRETS RELACIONATS AMB LES SEVES DADES PERSONALS

En compliment de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, TLI-TRANSPORT us informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les vostres dades personals, reconegudes a la normativa esmentada. Per tal d’exercir-los heu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic tli@tli-transport.com, a la qual heu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels vostres drets, especialment quan no heu obtingut satisfacció en el vostre exercici, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També podeu obtenir més informació sobre els drets que us assisteixen dirigint-vos a aquest organisme.

 

 

 1. SEGURETAT

TLI-TRANSPORT us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne la alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

També, en qualitat d’usuari de la pàgina web www.tli-transport.com entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades. L’usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, TLI-TRANSPORT no es fa responsable de les situacions on l’usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

 

 1. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per això, us recomanem que consulteu periòdicament aquesta Política de Privacitat.

 

Actualització 01.06.2023