Avís Legal

1- Titularitat del domini

www.tli-transport.com

En compliment amb la legislació s’informa els usuaris que la titularitat d’aquest domini és de:

 • TITULAR: Manuel Ortigosa Moreno.
 • ADREÇA: Av. Carlemany 67, 3r 2a, Escaldes-Engordany, AD700, Principat d’Andorra.
 • TEL: +376 86 00 11
 • EMAIL: tli@tli-transport.com
 • NRT: L-709411-R

Per Lloc web, ens referim a tots els dominis que Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) té en internet i en la i a aquest efecte: www.tli-transport.com L’accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que Transports Logístics Internacionals es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

 

Per tant, l’Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què accedeixi al Lloc web ja que aquests, i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal, poden sofrir modificacions.

 

En qualsevol cas, el mer fet d’usar el Lloc web i navegar per ell, suposarà sempre l’acceptació com a Usuari sense cap mena de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents.

2- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els Continguts existents en la Web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) que disposa, si escau, del dret d’ús i explotació, i en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no pot entendre’s cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

 

Per tant, d’acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen en el lloc web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts del lloc web, si escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit de Transports Logístics Internacionals.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) , sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius. Per tant, el simple accés per part de l’Usuari al lloc web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Transports Logístics Internacionals.

3- Hiperenlaces i/o Enllaços

Entre els continguts existents en el lloc web, podrien incloure’s enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació intercanviable a través d’Internet.

 

Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes a Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) , i els enllaços que es poguessin facilitar a través de la Web tenen finalitats informatives per a l’Usuari d’aquesta, però en cap cas situarien a Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal.

 

Per tant, Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc web. S’adverteix a l’Usuari que, en el cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-l’hi a Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) mitjançant correu electrònic.

 

Finalment, queda prohibida la introducció de hiperenlaces amb finalitats publicitaris, comercials o d’associació a pàgines web alienes a Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) que permetin l’accés al lloc web de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) s’establiran les condicions per a introduir enllaços des de les seves pàgines al Lloc web de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) .

4- Condicions d’ús del Lloc web

4.1 General

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc web són lliures i voluntaris, i es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat. Per tant, l’Usuari s’obliga a utilitzar la Web de manera correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l’ordre públic, abstenint-se d’utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns, drets i interessos de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) , dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) o de tercers, per la qual cosa l’Usuari respondrà enfront de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

 

Durant la utilització del Lloc web per l’Usuari, quedaran també prohibides, de manera enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:

 • La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per a interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la Web, de qualsevol dels serveis o xarxes de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports), de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o una altra informació de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) o de qualsevol tercer.
 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • Falsificar o alterar qualsevol informació de Transports Logístics Internacionals.
 • Introduir, emmagatzemar o difondre, en la Web o des d’aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l’ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • Realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la Web i utilitzar els continguts i la informació per a remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • Col·laborar amb un tercer per a realitzar qualsevol de les conductes descrites.

 

4.2 En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat, les següents:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenlace, el lloc web de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) .
 • No suprimir, eludir o manipular el Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els Continguts.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta Pàgina Web.
 • Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la Pàgina Web en qualsevol suport.
 • Estarà prohibit també reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o la seva posada a la disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.
 • No col·laborar amb un tercer per a realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5- Exclusió de responsabilitat

Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.

 • Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrat, lliurament erroni o fallada en guardar comunicacions d’Usuaris o configuracions personals.
 • Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc web.
 • Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o a interrompre el servei íntegrament o en part en qualsevol moment, amb o sense preavís.
 • La utilització del Lloc web s està subjecta a tota la normativa aplicable i l’Usuari serà l’únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc web.
 • L’accés al Lloc web no implica l’obligació per part de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
 • Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc web.
 • Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús dels continguts o del Lloc web.

Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) no serà responsable tampoc de:

 • Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;
 • L’ús per part de tercers d’elements propietat de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) que confonguin la seva personalitat;
 • Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;
 • Els incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del lloc web de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports);
 • La falta de funcionament de la Web, o d’algun dels seus serveis per causes alienes a Transports Logistics Internacionals (TLI Transports);
 • Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, o a la bona fe i l’ordre públic, del Lloc web o els seus continguts, per part dels Usuaris;
 • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web, ens remetem al que s’estableix en l’apartat 3 del present Avís Legal referent als Hiperenlaces i/o Enllaços.

6- CONSULTES, RECLAMACIONS I COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’Usuari pot dirigir-se a Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es:

 • TITULAR:
 • ADREÇA: Av. Carlemany 67, 3r 2a, Escaldes-Engordany, AD700, Principat d’Andorra.
 • TEL: +376 86 00 11
 • EMAIL: tli@tli-transport.com

Els referits canals de comunicació també seran vàlids perquè qualsevol Usuari que tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral es posi en contacte amb Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) i li ho comuniqui. D’altra banda, la recepció per part de Transports Logistics Internacionals (TLI Transports) de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que es disposa en la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l’Usuari com a comunicant

7- Legislació i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent a cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre aquestes.